Persondataforordning

Privatlivspolitik

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Formanden: formand@avv-valgmenighed.dk

Valgmenighedspræst kan kontaktes på tlf. nr. 9747 2413  eller praest@avv-valgmenighed.dk

Forretningsfører: Harald Nielsen kan kontaktes på tlf. nr.  2382 4053 samt på mail harald@avv-valgmenighed.dk

Kasserer: Se siden med kontaktoplysninger

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger for at drive menighed, herunder medlemsadministration.

Retsgrundlaget er medlemmernes aftale om medlemskab af menigheden.

Vores medlemmer er forpligtede til at give menigheden de personoplysninger vi skal bruge for at kunne indgå en aftale om medlemskab.

3. Kategori af personoplysninger

Om vores medlemmer modtager vi almindelige oplysninger; navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og cpr.nr., fødselsdato, fødested, dåbsdato, oplysninger om dåbsbarnets faddere, vielsesdato, dødsdato, oplysning om anmelder af dødsfaldet, begravelses/bisættelsesdato.

Du giver os autorisation til, via din skatteattest på Skats hjemmeside, at indhente din skattepligtige indkomst, som vi bruger til beregning af medlemsbidrag. Det er kun valgmenighedens forretningsfører som har adgang til disse indkomstoplysninger.

Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig.

4. Behandling og videregivelse af personoplysninger

Er du medlem hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

  • føre menighedens kirkebog
  • kunne administrere dit medlemsforhold
  • kunne sende dig kirkeblad, nyhedsmails og anden medlemsinformation

Ved indmeldelse og udmeldelse af valgmenigheden videregiver menigheden personoplysninger til Folkeregisteret.

Vi indberetter indbetalte medlemsbidrag til Skat og videregiver derfor personoplysninger, herunder cpr.nr.  til Skat.  

I forbindelse med bidragsopkrævning uploader vi filer med personoplysninger til Nets (Betalingsservice) og videregiver derfor personoplysninger til Nets.

Vi kan dele personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores administration, f.eks. udbyder af de edb-programmer vi bruger til medlemsadministration, hosting af menighedens hjemmeside, osv. Vi har indgået databehandleraftaler med disse.

Vi indfører persondata i kirkebogen. I kirkebogen indføres dåb, vielser og dødsfald.

I forbindelse med en dåb indhenter vi personoplysninger fra det sogn, hvor barnet er født. Efter dåben sender præsten personoplysninger, herunder oplysninger om barnets faddere, tilbage til sognet.

Efter en vielse sender præsten persondata til det lokale sogn.

I forbindelse med dødsfald modtager vi en afgørelse vedrørende begravelse/ligbrænding fra det sogn hvor afdøde boede.

I vores kirkeblad oplyser vi navn og by på menighedens døbte og deres forældre, viede, konfirmander og døde.

5. Opbevaring og sletning af personoplysninger

Menigheden opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området.

Vi opbevarer alene personoplysninger så længe det er nødvendigt.

Vi sletter personoplysninger om vores medlemmer 5 år efter at de er døde eller udmeldte (dog først efter 10 år i de tilfælde hvor der er indgået en forpligtigelseserklæring).

Af lokalhistoriske årsager opbevarer vi medlemslister tilbage i tiden indeholdende navn og adresse.

6. Dine rettigheder

Som medlem har du til enhver tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi har og behandler om dig. Ønsker du indsigt skal du skrive til os på mailadressen: harald@avv-valgmenighed.dk  og vi imødekommer din indsigtsret så hurtigt som muligt.

Vores medlemmer har ret til at få urigtige personoplysninger rettet.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du kan kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger skal slettes eller bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

7. Hjemmeside - Cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg på menighedens hjemmeside og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

Cookies er nødvendige for at menighedens hjemmeside kan fungere optimalt.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillinger i din internetbrowser.

8. Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, så vi beskytter dine personoplysninger mod f.eks.  uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler personoplysninger. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores data. Vi beskytter også fortroligheden af dine data ved hjælp af kryptering.

9. Opdatering af denne politik

Menigheden er forpligtiget til at overholde reglerne om databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med lovgivningen.

Denne politik kan ændres uden varsel. Den nyeste opdaterede politik vil altid være tilgængelig på menighedens hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil vi orientere herom i Kirkebladet.

 

Denne politik er senest opdateret den 28-11-2022

Cookiepolitik

”Popup-vindue” cookies:

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.

”Knap” der kan klikkes på, hvor der står ”Læs mere”, som linker til menighedens yderligere orientering om cookies.

”Knap” der kan klikkes på, hvor der står ”Accepter”, hvor man accepterer cookies. Klikkes der ikke på ”Accepter” kan hjemmesiden stadig bruges, men kører uden cookies.

Orientering om cookies:

Når du benytter vores hjemmeside, så accepterer du samtidig, at siden benytter cookies.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der bliver gemt i din internetbrowser når du bruger internettet. En cookie holder styr på de indstillinger du laver når du besøger en hjemmeside. Samtidig kan en cookie gemme anonyme oplysninger om brugen af hjemmesiden. En cookie er ikke et program og indeholder ikke skadelige virus.

Cookies er nødvendige for at menighedens hjemmeside kan fungere optimalt. Cookies bruges til indsamling af statistik om brug af hjemmesiden. Det kan for eksempel være hvor mange besøgende hjemmesiden har i en given tidsperiode eller hvilke sider på hjemmesiden, der vises oftest.

Vi indsamler ingen personlige oplysninger. Vi kigger kun på de adfærdsmæssige mønstre, de besøgende på vores hjemmeside har. Oplysningerne er anonyme og vil ikke kunne bruges til at identificere dig personligt.

 

Afvis eller slet cookies

Du kan selv kontrollere, om du vil have cookies liggende på din computer.

Du kan altid slette cookies i din browser ved at ændre indstillingerne på din computer. Du kan slette cookies midlertidigt, eller helt afvise at modtage cookies.

Du kan benytte hjemmesiden http://minecookies.org/fravalg/, som er udviklet af FDIM, Foreningen af Danske Interaktive Medier. På hjemmesiden er der yderligere information om, hvordan fravalget foregår og fungerer.