Kirkebladet

Her kan du læse kirkebladet online

Kirkebladet udsendes tre gange om året. Vi gør os umage for at skabe et kirkeblad der er meget læsevenligt også for ikke medlemmer. Et blad der bringer såvel folkeligt som kirkeligt stof som omtale af menighedens liv. Alle er velkommen til at bringe indlæg i bladet. Kontakt præsten, hvis du har ideer – tanker til indlæg – da præsten også gerne hjælpe med at udforme det du ønsker bragt. Du kan her læse nogle af de tidligere kirkeblade.