Medlemskab

Her finder du informationer om medlemskabet hos Aulum Vinding Vind Valgmenighed.

Medlemskab

Man kan være medlem af den danske folkekirke på to måder: enten som medlem af en sognemenighed eller en valgmenighed.

En sognemenighed er de mennesker, der bor i et sogn.

En valgmenighed er de mennesker, der på tværs af sognegrænser har valgt at tilhøre en bestemt kreds og dens præst.

I en sognemenighed er det menighedsrådet, der på vegne af sognet vælger præsten og kirkeministeriet, der ansætter vedkommende.

I en valgmenighed er det medlemmerne, der ved en generalforsamling vælger præst og som ansætter og aflønner vedkommende.

Som grundtvigsk valgmenighed opfatter vi som en forening midt i folkekirken.

Vi er en forening for dig, som ønsker et alternativ i den danske folkekirke til det, din sognemenighed står for.

Se foreningens vedtægter her

Hvordan

Udskriv, udfyld og send os de to dokumenter, du finder i toppen af siden. Menighedens forretningsfører sørger for at ændringer i din kirkelige tilhørsforhold bliver meddelt til sogn og kommune.

Når du melder dig ind i en valgmenighed, er du stadigvæk også medlem af folkekirken, men du opkræves ikke længere kirkeskat til folkekirken.

Vores menighed er en almennyttig forening. Det er en forudsætning for menighedens virke, at vi modtager løbende bidrag fra medlemmerne ud over betaling af kontingent.

Valgmenighedens medlemmer over 25 år forventes at bidrage til menigheden med et løbende bidrag svarende til kirkeskatten i Herning kommune.

Ønsker du vejledning til at blive medlem af Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed kan du henvende dig til vores præst, formand eller forretningsfører.

Yderligere oplysninger om Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed og om indmeldelse fås ved henvendelse til præsten.

Valgmenigheden og præstens adresse er:
Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed
Holstebrovej 9
7490 Aulum
Tlf. 9747 2413
E-mail: praest@avv-valgmenighed.dk

Læs om vores persondataforordning her

Læs vores vedtægter her

Menighedslivet

Menighedslivet
De kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielse og begravelse har samme gyldighed i en valgmenighed som i en sognemenighed ligesom gudstjenesten følger de samme bestemmelser som i den øvrige folkekirke.
Valgmenighedspræsten står under biskoppen og provstens gejstlige tilsyn og har som enhver anden præst absolut tavshedspligt.
Medlemstal og indflydelse

I dag tæller Aulum Vinding Vind Valgmenighed ca. 400 medlemmer. De fleste er bosiddende i Herning Kommune.

I en sognemenighed er det menighedsrådet, der på vegne af sognet vælger præsten og kirkeministeriet, der ansætter vedkommende.

I en valgmenighed er det medlemmerne, der ved en generalforsamling vælger præst og som ansætter og aflønner vedkommende.

En sådan frihed giver det enkelte medlem optimal indflydelse på menighedens liv og det gør, at der til hverdag ikke er langt fra beslutning til handling.

Gudstjenester m.m.

Menighedslivet er centreret om den ugentlige gudstjeneste, der på skift finder sted i Aulum, Vinding og Vind kirker.
Hertil kommer forskellige foredrag, hvor det at være menneske bliver belyst fra alle mulige vinkler og holdninger. Både holdninger, der er oppe i tiden og holdninger, som vi mener, at tiden burde lægge sig på sinde.

Der arrangeres blandt andet også højskoleophold, koncerter, udflugter, sangaftener m.m.
Der er fra tid til anden studiekredse og arrangementer særligt henvendt til børn og unge familier.
Arrangementerne finder sted i Valgmenighedens Hus, sognegårde eller idræts- og kulturcentre i Aulum, Vinding og Vind.

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed er ikke en lukket kreds. Det står enhver frit for at deltage i valgmenighedens gudstjenester og arrangementer, også selvom man ikke er medlem.

Medlemsservice

Ved dåb

Børnebibel

Ved konfirmation

Højskolesangbogen

Ved begravelse

En Båredekoration

Ved medlemsskab af valgmenigheden

Modtager husstanden et eksemplar af bogen “Bygget af levende stene” skrevet af tidligere valgmenighedspræst Claus Helsbøl.

Plejehjemsbeboere
En julekurv.

Kirkeblad
Kirkeblad udsendes tre gange om året.

Udlejning af valgmenighedens hus

Bestyrelsen har lavet følgende retningslinjer i forhold til udlejning af lokalerne i underetagen.

  • Lokalerne kan kun lejes af medlemmer af valgmenigheden
  • Lokalerne kan lejes til arrangementer, der tager udgangspunkt i en kirkelig handling eksempelvis dåb, konfirmation og begravelse/ bisættelse
  • Der opkræves ikke en leje af lokalerne, men i stedet et obligatorisk beløb til rengøring.
  • Køkkenet er kun godkendt som anretter køkken.
  • Haven må gene benyttes i forbindelse med arrangementet
  • Lokalerne rummer max 40 personer

Medlemmer kan gratis låne

  • Højskolesangbøger – 40 stk af seneste udgave
  • Borde – 3. stk. sammenklappelige. Længde 260 cm, bredde 73 cm og højde 75 cm.
  • Bænke – 6 stk. Længde 260 cm, højde 45 cm
  • Stole – 32 stk. Sammenklappelige, højde 45 cm

Kirkeskat/Bidrag

Som medlem af en valgmenighed betaler man ikke kirkeskat. Men som en forudsætning for menighedens virke, forventer vi at modtage løbende bidrag fra medlemmerne, svarende til kirkeskatten i Herning kommune.

Bidraget beregnes (ligesom kirkeskat) af sidste års indkomst og opkræves ved 4 årlige rater af valgmenighedens forretningsfører. De første tre rater er acontobetalinger. Fjerde rate indeholder en endelig opgørelse af årets bidrag.
Opkrævning sker gennem PBS, så medlemmerne opfordres til at tilmelde sig betalingsservice gennem sit pengeinstitut.

Bidrag til velgørende foreninger

Hvis du giver bidrag til flere velgørende foreninger kan du højst sammenlagt få fradrag for 17.200 kr i 2022 (opdateres af SKAT hvert år).

Du kan få fradrag for bidrag til velgørende foreninger, der er godkendt af SKAT, hvis du giver dit cpr-nr. til den forening, du giver bidraget til.

Foreningen sørger for at indberette beløbene til SKAT, og du kan se dem på din årsopgørelse i TastSelv.