Medlemskab

Her finder du informationer om medlemskabet hos Aulum Vinding Vind Valgmenighed.

Medlemskab

Man kan være medlem af den danske folkekirke på to måder: enten som medlem af en sognemenighed eller en valgmenighed.

En sognemenighed er de mennesker, der bor i et sogn.

En valgmenighed er de mennesker, der på tværs af sognegrænser har valgt at tilhøre en bestemt kreds og dens præst.

I en sognemenighed er det menighedsrådet, der på vegne af sognet vælger præsten og kirkeministeriet, der ansætter vedkommende.

I en valgmenighed er det hele menigheden, der ved en generalforsamling vælger præst og som ansætter og aflønner vedkommende.

Hvordan

Man bliver medlem af Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed ved at henvende sig til præsten eller formanden.

Udskriv, udfyld og send os de 2 dokumenter du finder i toppen af siden. Menighedens forretningsfører søger for, at ændringen i ens kirkelige tilhørsforhold bliver meddelt til sogn og kommune.

Man skal altså ikke stå “skoleret” nogen som helst steder, fordi man ønsker at blive medlem af valgmenigheden.

Bidraget til valgmenigheden svarer stort set til kirkeskatten i din kommune.
Læs mere på siden om Kirkeskat/bidrag!

Yderligere oplysninger om Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed og om indmeldelse fås ved henvendelse til præsten.

Valgmenigheden og præstens adresse er:
Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed
Holstebrovej 9
7490 Aulum
Tlf. 9747 2413
E-mail: mail@avv-valgmenighed.dk

Læs om vores persondataforordning her

Menighedslivet

Menighedslivet
De kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielse og begravelse har samme gyldighed i en valgmenighed som i en sognemenighed ligesom gudstjenesten følger de samme bestemmelser som i den øvrige folkekirke.
Valgmenighedspræsten står under biskoppen og provstens gejstlige tilsyn og har som enhver anden præst absolut tavshedspligt.
Medlemstal og indflydelse
I dag tæller Aulum Vind Vind Valgmenighed ca. 500 medlemmer. De fleste er bosiddende i Aulum-Haderup og Trehøje Kommuner, men rundt regnet 100 medlemmer bor i andre dele af landet.

En valgmenighed modtager ingen støtte fra offentlige kasser. Alle udgifter, herunder også alle lønninger, afholdes af medlemmerne selv.

En sådan frihed giver det enkelte medlem optimal indflydelse på menighedens liv og det gør, at der til hverdag ikke er langt fra beslutning til handling.
En valgmenighed står nemlig udenfor den øvrige folkekirkes daglige ledelse, administration og bureaukrati.

Gudstjenester m.m.
Menighedslivet er centreret om den ugentlige gudstjeneste, der på skift finder sted i Aulum, Vinding og Vind kirker.
Hertil kommer forskellige foredrag, hvor det at være menneske bliver belyst fra alle mulige vinkler og holdninger. Både holdninger, der er oppe i tiden og holdninger, som vi mener, at tiden burde lægge sig på sinde.

Der arrangeres blandt andet også højskoleophold, koncerter, udflugter, sangaftener m.m.
Der er fra tid til anden studiekredse og arrangementer særligt henvendt til børn og unge familier.
Arrangementerne finder sted i sognegårde, idræts- og kulturcentre i Aulum, Vinding og Vind.

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed er ikke en lukket kreds. Det står enhver frit for at deltage i valgmenighedens gudstjenester og arrangementer, også selvom man ikke er medlem.

Medlemsservice

Ved dåb

Børnebibel

Ved konfirmation

Højskolesangbogen

Ved begravelse

En Båredekoration

Ved medlemsskab af valgmenigheden

Modtager husstanden et eksemplar af bogen “Bygget af levende stene” skrevet af tidligere valgmenighedspræst Claus Helsbøl.

Plejehjemsbeboere
En julekurv og hæftet Glædelig Jul, udgivet af Kirkeligt Samfund.

Kirkeblad
Kirkeblad udsendes tre gange om året. Sammen med efterårsnummeret udsendes en oversigt over det kommende års arrangementer.

Medlemmer kan gratis låne

  • Højskolesangbøger – 40 stk af seneste udgave
  • Borde – 3. stk. sammenklappelige. Længde 260 cm, bredde 73 cm og højde 75 cm.
  • Bænke – 6 stk. Længde 260 cm, højde 45 cm
  • Stole – 32 stk. Sammenklappelige, højde 45 cm.

 Kirkeskat/Bidrag

Som medlem af en valgmenighed betaler man ikke kirkeskat, men et bidrag direkte til menigheden, der svarer til kirkeskatten i det sogn, man bor i.

Bidraget beregnes (ligesom kirkeskat) af sidste års indkomst og opkræves ved 4 årlige rater af valgmenighedens forretningsfører. De første tre rater er acontobetalinger. Fjerde rate indeholder en endelig opgørelse af årets bidrag.
Opkrævning sker gennem PBS, så medlemmerne opfordres til at tilmelde sig betalingsservice gennem sit pengeinstitut.

Bidrag til velgørende foreninger

Hvis du giver bidrag til flere velgørende foreninger kan du højst sammenlagt få fradrag for 17.000 kr i 2021.

Du kan få fradrag for bidrag til velgørende foreninger, der er godkendt af SKAT, hvis du giver dit cpr-nr. til den forening, du giver bidraget til.

Foreningen sørger for at indberette beløbene til SKAT, og du kan se dem på din årsopgørelse i TastSelv.