Tilmelding til Højskoleweekend 2017

For 15. gang indbydes til højskoledage med inspirerende foredrag, sang, musik og tid til samvær og samtale.

Højskoledagene skal være med til at kaste lys over menneskelivet i al dets mangfoldighed og forskellighed. Et mødested hvor den levende samtale vækkes, og hvor afgørende emner og spørgsmål sættes til debat.

Hvert foredrag kan med stort udbytte høres uden sammenhæng med de øvrige. Samtidig er samtlige arrangementer med til at skabe en helhed, hvor de forskellige indslag gensidig belyser hinanden.

Det er også vort ønske, at højskoleweekenden kan vække nye tanker og skabe en refleksion, så inspirationen fra højskoleweekenden kan forplante sig til dagligdagen

 

Lørdag den 7. januar

Kl. 13:30 - 13:45

Velkomst og oplæg til weekenden og sang i salen ved Valgmenighedspræst Ronald Risvig

 

Kl. 13:45 - 16:00 Inkl. kaffepause.

„Tillid - Et samfunds fundament" ved Viggo Mortensen dr. theol, Ærø

Tillid er et centralt begreb i den danske filosof og teolog K. E. Løgstrups tænkning. Han kalder det en suveræn livstyring.

Hvis tilliden trædes under fode eller får dårlige vækstbetingelser – hvilke konsekvenser kan det da få for et samfund i dets mange forgreninger, indenfor fx. skole, uddannelse, politik og forretnings- og finansverdenen? Giver man derimod tilliden optimale vækstbetingelser, så bidrager den væsentlig til samfundets sammenhængskraft.

Viggo Mortensen, der er elev af K.E. Løgstrup, vil give en introduktion til Løgstrups samfundsfilosofi og overveje dens relevans for nutidens problemstillinger.

Viggo Mortensen er dr. theol. på en afhandling om forholdet mellem teologi og naturvidenskab. Han var indtil 2012 professor i kristendommens globale udvikling og økumeniske relationer ved Aarhus Universitet.

 

Pause

 

16:15 – 18:00 inkl. kort sang pause

„Kristendom og Islam – konfrontation eller et møde?" ved Tina Magaard Lektor ved Århus Universitet

der har indgående kendskab til Islam såvel akademisk som personligt. Tine M vil belyse spørgsmålene: „ Er det muligt for kristne og muslimer at møde hinanden tillidsfuldt og hvad kan fremme og hvad kan hæmme et tillidsfuldt møde mellem de to religioner Kristendom og Islam og de to kulturer?"

 

Kl. 18:30 - 20:00 Festmiddag

 

20:15 – 21:30. „Musikalske livsytringer – som det viser sig i forløbet fra poliopatient til professionel harmonikaspiller" ved Carl Erik Lundgaard, Assens

Harmonikaspiller gennem mere end 50 år, de sidste 30 år som helprof. musiker, komponist, arrangør, historiefortæller og underviser. Med varme, humor og vid – i ord og toner, tager Carl Erik Lundgaard tilhørerne med på en musikalsk rejse, der viser, hvordan sandheden er meget andet end kontante facts.

En sandhed der kommer til syne, når de lange linjer trækkes op gennem levende fortælling. Tilbage står en afgørende erkendelse for Carl Erik Lundgaard: „Livet skal leves nu. I går og i morgen findes ikke, kun nuet ånder." Læs mere på www.carleriklundgaard.dk

Søndag den 8. januar

Kl. 10:30 - 11:30

Temagudstjeneste i Aulum Kirke. Der prædikes over Herb. 11,1 „Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses."

Ved valgmenighedspræst Ronald Risvig. Desuden medvirker valgmenighedens organist Jane Madsen og kirkesangere Simone Frøkjær Jensen og Irene Særkjær.

 

Kl. 11:45 - 12:15 Kaffe / the og sandwich

 

Kl. 12:15 – 13:15 „Demokrati – Tillid og Sammenhængskraft" ved forsker, forfatter, journalist og debattør Michael Böss.

Tillid er vort fundament, som samfund og menneske. Samtidig befinder vi os i en spænding mellem nødvendighed og utopi? Tør vi være i og bygge på den tillidsfulde relation? Hvordan håndterer denne spænding i politiske, samfundsmæssige og mellem menneskelige relationer, i en verden, der er præget af kontrol og overvågning. En verden, hvor basale værdier, som tillid og åbenhed er under pres?

 

Kl. 13:15 - 14:00

Fællessang oplæg til spørgsmål og samtale / debat med og afrunding ved oplægsholder.

Afrunding og fællessang ved Ronald Risvig

 

Kl. 14:00 Suppe og tak for nu.

 

Alle foredrag og al forplejning er i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum. Søndagenes Gudstjeneste afholdes i Aulum Kirke, Kirkegade 20, Aulum

 

Tilmeldingsformular

Navn:

Efternavn:

Adresse:

Email:

 

Jeg/vi tilmelder mig/os (anfør i felterne antal personer):

Begge dage – hele programmet og fuld forplejning kr. 550,00:

Lørdag eftermiddag og aften inkl. kaffe og festmiddag kr. 400,00:

Lørdag: eftermiddag (to foredrag og kaffe) kr. 300,00:

Lørdag eftermiddag Viggo Mortensen inkl. kaffe kr. 200,00:

Lørdag eftermiddag Tina Magaard inkl. kaffe kr. 200,00:

Lørdag aften inkl. festmiddag kr. 300,00:

Søndag inkl. kaffe, sandwich og suppe kr. 200,00:

Angiv venligst samlet pris for alle tilmeldte: