Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelsen starter i efteråret, familierne vil inden sommerferien modtage et brev og en tilmeldingsblanket.

Vi mødes første gang ved en gudstjeneste i Vinding Kirke, hvorefter der er fælles udflugt for konfirmander, forældre, søskende og præsten.

Præsten vil fortælle om den kommende konfirmationsforberedelse og de praktiske spørgsmål, der måtte være i den forbindelse, vil blive besvaret.

Udflugten har vist sig at være en rigtig god lejlighed for præst, konfirmander og forældre at lære hinanden at kende inden undervisningen begynder for alvor.

Valgmenigheden betaler transport, entré, frokost og kaffe. 


Ved første undervisningsgang bedes konfirmanderne medbringe deres dåbsattester.

 

Bemærk! børn, der ikke er døbt i valgmenigheden, kan blive konfirmeret i valgmenigheden ved indmeldelse i menigheden.