Bestyrelsen

 

Formand: Carsten Bjerrum
Fuglsangvej 2, Vind

7500 Holstebro
tlf. 21499159
e-mail: carstenbjerrum@mail.dk

 

 

 


Næstformand: Anja Bendesen

Agerfeldvej 12

7550 Sørvad
 

Kasserer: Martin Bonde
Granstien 2, Vind

7500 Holstebro


 

Sekretær: Pernille Kristensen

Storegade 382

7330 Brande

Alex Vennersdorf

Industrivej Nord, 26

7490 Aulum

 
 

 

Udvalgsposter:

Kontaktperson til personalet: Pernille og Carsten
Arrangementsudvalg: Alex og Pernille
PR-udvalg:
Præstegårdsudvalg: Martin


 

At en valgmenighed er en fri menighed betyder, at den har et udstrakt selvstyre.
Valgmenighedens medlemmer har direkte demokratisk indflydelse på alle menighedens forhold.
På den årlige generalforsamling drøftes de emner, som medlemmerne måtte ønske. Medlemmerne vælger en bestyrelse, der varetager den daglige forretning.
Bestyrelsen skal på generalforsamlingen aflægge beretning om årets gang i menigheden, ligesom den skal fremlægge et revideret regnskab.