Bestyrelsen

 

Formand: Carsten Bjerrum
Fuglsangvej 2, Vind

7500 Holstebro
tlf. 9743 0220
e-mail: carstenbjerrum@mail.dk

 

 

 
Næstformand: Martin Bonde

Granstien 2, Vind

7500 Holstebro
Kasserer og sekretær: Mariane Andersen
Agerfeldvej 10,

7550 Sørvad


 


 Anja Bendesen

Agerfeldvej 12

7550 Sørvad


 


Pernille Kristensen

Storegade 382

7330 Brande

 
 

 

Udvalgsposter:

Kontaktperson til personalet: Anja og Carsten
Arrangementsudvalg: Anja og Pernille
PR-udvalg: Martin 
Præstegårdsudvalg: Pernille og Martin

Hus-udvalg: Martin 

Have-udvalg: Pernille 

 

At en valgmenighed er en fri menighed betyder, at den har et udstrakt selvstyre.
Valgmenighedens medlemmer har direkte demokratisk indflydelse på alle menighedens forhold.
På den årlige generalforsamling drøftes de emner, som medlemmerne måtte ønske. Medlemmerne vælger en bestyrelse, der varetager den daglige forretning.
Bestyrelsen skal på generalforsamlingen aflægge beretning om årets gang i menigheden, ligesom den skal fremlægge et revideret regnskab.