Personale

 

Præst    

Ronald Risvig

E-mail: ronald-risvig@hotmail.com

 

 

Harald Nielsen

Forretningsfører

Harald Nielsen

E-mail: hnaulum@fiberpost.dk

 

Kirkebetjening

 Kirketjener 

Tage Hansen

 

 

 

 

Kirkesanger

Irene Særkjær

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 


 

    

Kirkesanger

Simone F. Jensen

 

 

    

 

 

 

 

 

 


 

Kirkesanger- og

organistafløser

Åse Leth