Historie

Den 22. marts 1922 afholdt Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed sin stiftende generalforsamling. 3. september samme år anerkendte kirkeministeriet menigheden som en del af folkekirken.

 

Den 22. oktober blev valgmenighedens første præst H. P. Juul Nyholm indsat.


28. november 1923 blev præsteboligen i Aulum indviet.

 

Hermed var den yngste af de midt- og vestjyske valg- og frimenigheder en realitet. Det menighedsliv, som havde været et ønske for de 133 familiefædre med egen husstand, sådan hed det dengang, kunne tage sin begyndelse.

 

Der gælder det særlige for dannelsen af Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed, at den er en udløber af flere forskellige forhistorier og omstændigheder. Som navnet antyder, bestod valgmenigheden oprindelig af tre kredse, hvoraf Vinding-Vind udgjorde et pastorat, sådan som det også er tilfældet i dag.

Denne lokale forankring er en ikke uvæsentlig del af valgmenighedens historie og spiller stadigvæk en rolle for menighedens liv.
Hovedparten af medlemmerne bor stadig i Aulum og Vinding-Vind sogne.

 

Dengang som i dag afholdtes der gudstjenester på skift i de tre sognekirker Aulum, Vinding og Vind. De oprindeligt tre kredse med selvstændige økonomier og bestyrelser samt en fælles bestyrelse blev ved en vedtægtsændring i 1991 lagt sammen til een kreds.

Menighedsmøderne afholdtes dengang som nu i forsamlingshusene og i præsteboligen.

Forbindelsen til de andre valg og frimenigheder på egnen er stadig intakt og en væsentlig del af menighedens liv. Således holdes der årlige efterårsmøder og højskoleophold.


Valgmenigheden er på forskellig måde også inddraget i Martsmenighedsmøderne for alle grundtvigske kredse på Holstebroegnen.
Økonomisk set levede menigheden fra begyndelsen og de første mange år under særdeles trange kår, men fra ca. 1980 rettede det sig som følge af medlemstilgang og forpligtigelseserklæringer. Menigheden tæller i dag ca. 600 medlemmer.

Hvad der dengang i 1922 påbegyndtes, har vist sig levedygtig trods de utallige forandringer tiden efter har budt på.