Kirkeskat/Bidrag

Som medlem af en valgmenighed betaler man ikke kirkeskat, men et bidrag direkte til menigheden, der svarer til kirkeskatten i det sogn, man bor i.

 

Bidraget beregnes (ligesom kirkeskat) af sidste års indkomst og opkræves ved 4 årlige rater af valgmenighedens forretningsfører. De første tre rater er acontobetalinger. Fjerde rate indeholder en endelig opgørelse af årets bidrag.
Opkrævning sker gennem PBS, så medlemmerne opfordres til at tilmelde sig betalingsservice gennem sit pengeinstitut.Bidrag til velgørende foreninger

 

Du kan få fradrag for bidrag til velgørende foreninger, der er godkendt af SKAT, hvis du giver dit cpr-nr. til den forening, du giver bidraget til.

Foreningen sørger for at indberette beløbene til SKAT, og du kan se dem på din årsopgørelse i TastSelv.

  • Foreningen indberetter selv bidraget fra dig til SKAT.
  • Reglerne afhænger af, om du giver bidragene for et enkelt år eller med en bindingsperiode på mindst 10 år.

Mere information:

Bidrag uden bindingsperiode

Bidrag med bindingsperiode

Liste over godkendte foreninger

Forskellige regler i 2011 og fra og med 2012 for bidrag uden binding

2011

Før du kan få fradrag, er der et bundfradrag på 500 kr.

Bidraget til hver forening skal være på mindst 500 kr. for at tælle med.

Du kan højst få fradrag for 14.500 kr., hvis du samlet giver 15.000 kr. og derover.

2012

Intet bundfradrag.

Du får fradrag for alle bidrag til hver forening, altså også for beløb under 500 kr.

Du kan højst få fradrag for 14.500 kr., hvis du samlet giver 14.500 kr. og derover.