Menighedslivet

De kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielse og begravelse har samme gyldighed i en valgmenighed som i en sognemenighed ligesom gudstjenesten følger de samme bestemmelser som i den øvrige folkekirke.
Valgmenighedspræsten står under biskoppen og provstens gejstlige tilsyn og har som enhver anden præst absolut tavshedspligt.

 

Medlemstal og indflydelse

I dag tæller Aulum Vind Vind Valgmenighed ca. 500 medlemmer. De fleste er bosiddende i Aulum-Haderup og Trehøje Kommuner, men rundt regnet 100 medlemmer bor i andre dele af landet.

En valgmenighed modtager ingen støtte fra offentlige kasser. Alle udgifter, herunder også alle lønninger, afholdes af medlemmerne selv.

En sådan frihed giver det enkelte medlem optimal indflydelse på menighedens liv og det gør, at der til hverdag ikke er langt fra beslutning til handling.
En valgmenighed står nemlig udenfor den øvrige folkekirkes daglige ledelse, administration og bureaukrati.

 

Gudstjenester m.m.

Menighedslivet er centreret om den ugentlige gudstjeneste, der på skift finder sted i Aulum, Vinding og Vind kirker.
Hertil kommer forskellige foredrag, hvor det at være menneske bliver belyst fra alle mulige vinkler og holdninger. Både holdninger, der er oppe i tiden og holdninger, som vi mener, at tiden burde lægge sig på sinde.

 

Der arrangeres blandt andet også højskoleophold, koncerter, udflugter, sangaftener m.m.
Der er fra tid til anden studiekredse og arrangementer særligt henvendt til børn og unge familier.


Arrangementerne finder sted i sognegårde, idræts- og kulturcentre i Aulum, Vinding og Vind.


Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed er ikke en lukket kreds. Det står enhver frit for at deltage i valgmenighedens gudstjenester og arrangementer, også selvom man ikke er medlem.