Medlemskab

Man kan være medlem af den danske folkekirke på to måder: enten som medlem af en sognemenighed eller en valgmenighed.


En sognemenighed er de mennesker, der bor i et sogn.
En valgmenighed er de mennesker, der på tværs af sognegrænser har valgt at tilhøre en bestemt kreds og dens præst.
I en sognemenighed er det menighedsrådet, der på vegne af sognet vælger præsten og kirkeministeriet, der ansætter vedkommende.
I en valgmenighed er det hele menigheden, der ved en generalforsamling vælger præst og som ansætter og aflønner vedkommende.

Hvordan

Man bliver medlem af Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed ved at henvende sig til præsten eller formanden.
Udskriv, udfyld og send os de 2 dokumenter du finder til højre på siden. Menighedens forretningsfører søger for, at ændringen i ens kirkelige tilhørsforhold bliver meddelt til sogn og kommune.

 

Man skal altså ikke stå "skoleret" nogen som helst steder, fordi man ønsker at blive medlem af valgmenigheden.

 

Bidraget til valgmenigheden svarer stort set til kirkeskatten i din kommune.
Læs mere på siden om Kirkeskat/bidrag!

 

Yderligere oplysninger om Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed og om indmeldelse fås ved henvendelse til præsten.

Valgmenigheden og præstens adresse er:
Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed
Holstebrovej 9
7490 Aulum
Tlf. 9747 2413
E-mail: mail@avv-valgmenighed.dk