Kyndelmisse

Vi fejrer Kyndelmisse med en lysgudstjeneste, hvor vægten er på sang og musik og lyset.
Lyset i verden, lyset blandt mennesker og især Kristus som lyset. Det sker ved en aftengudstjeneste i Vinding Kirke kl. 19.00 hvor de levende lys er tændt.
De medvirkende er organist Jane Vennersdorf, kirkesanger Ninna Særkjær, Irene Særkjær og Simone Frøkjær Jensen. Kirketjener Tage Hansen og valgmenighedspræst Ronald Risvig.
Efter gudstjenesten er der kaffe / the og lidt til maven.
Alle interesserede er velkomne.