Syng Dansk

22. okt. „Syng Dansk Gudstjeneste" i Vind Kirke kl. 19:00.

Vi synger „parvis" 4-5 danske sange og 4-5 Grundtvig salmer og lader dem gensidig belyse hinanden

og således udtrykke forholdet mellem det folkelige og det kristelige.
En gudstjeneste hvor kommentarerne til de salmer og sange vi synger, udgør en „prædiken".
Gudstjenesten er et led i Syng / Spil Dansk 2018.
Der er kirkekaffe efter gudstjenesten