Efterårsmøde med de Midt- og Vestjyske Valgmenigheder

 30. sep. „Efterårsmøde med de Midt og Vestjyske Valgmenigheder"

i Holstebro.
Her mødes de syv grundtvigske valgmenigheder til fælles inspiration med gudstjeneste, sang, foredrag,
samvær og samtale.
kl. 10.30: Gudstjeneste i valgmenighedskirken i Skolegade v/Margrethe Dahlerup Koch
Efterfølgende middag i Skolegade 32 lige overfor valgmenighedskirken og foredrag v/ Peter Hedegaard: „Mens tiderne skifter med tider. Erindringsglimt fra de sidste 50 år"
Kaffepause inden vi slutter med fællessang – efterårshits. Musikledsagelse v/ Birthe og Wagner Gothelf.
kl. 16.15: Farvel og tak.
Pris for deltagelse: kr. 200,00.
Bindende tilmelding sker til Ronald Risvig
telefon 97 47 24 13 eller ronald-risvig@hotmail.com senest den 23. september.
Betaling sker på dagen.