Grundlovsmøde i præstegårdshaven

5. juni Grundlovsmøde i præstegårdshaven, Holstebrovej 9 – 7490 Aulum kl. 14:00 – 16:00 Taler er Klavs Birkholm, journalist, forfatter og foredragsholder. Direktør for tænketanken TeknoEtik. Han var i årene 2003-11 medlem af Det Etiske Råd. Klavs Birkholm spænder vidt indenfor områder, som bl.a. samfund, historie, etik og filosofi og har bl.a. virket ved dagbladet Information og mange år ved Danmarks Radio. Klavs B taler over emnet: „Er vi gået i gang med at afvikle det danske demokrati, der blev frembragt med Junigrundloven 1849? Eller har folkestyret stadig en chance?" Læs om Klavs Birkholm på www.klavsbirkholm.dk

Dagen begynder med fællessang som optakt til grundlovstalen. Efter kaffen er der lejlighed til spørgsmål / samtale / debat og vi runder dagen af med endnu nogle fællessange. Organist Jane Vennersdorf spiller til sangene og valgmenighedspræst Ronald Risvig byder velkommen.

Der er ingen tilmelding. Mød blot op. Pris inkl. kaffe / the brød. Kr. 50,00 Der kan købes øl og vand.

Er vejret til det, er vi i præstegårdshaven eller i teltet. Alternativt rykker vi indendørs, hvis vejret driller.