Koncertgudstjeneste

4. maj Koncertgudstjeneste i Vind Kirke kl. 19.00- 20:15 over temaet: „Frihed" Gudstjenesten indeholder en afdeling, hvor forstander for Vestjyllands Højskole Else Mathiassen har valgt nogle sange der belyser gudstjenestens overordnede tema ud fra vinklen: „Frihed - Fællesskab og Livsoplysning".
Else giver de valgte sange kommentarer med på vej.
Præst er Bent Ole Pedersen, der holder en kort prædiken. Således belyses temaet „Frihed" såvel folkeligt som kristeligt Alle sange og salmer synges som fællessang. Organist Jane Vennersdorf akkompagnerer til sangen.
Efter gudstjenesten er bestyrelsen vært ved et mindre traktement.

Tilbage til Arrangementer