Høstgudstjeneste

Høstgudstjeneste i Vind kirke kl. 10:30 hvor husorkestret medvirker.

Efter gudstjenesten slår vi borde op i kirken og spiser den medbragte lette frokost.

Valgmenigheden sørger for kaffe / the lidt sødt og drikkevarer.

Vi synger nogle af vore kendte og måske et par nye høstsange / salmer